Websites Participe Delft

Elf sites in één

CMS

Functies

Projectleiding

Ontwerp

Hosting

Live

Oplevering

  • juni 2013

Doel

Het maken van websites voor Participe Delft, alle wijken en aan Participe Delft gelieerde welzijnsorganisaties. Dit om te proberen bewoners uit de wijken zoveel mogelik te betrekken bij (activiteiten in) hun wijk.

Alle wijken en organsiaties hebben een eigen website gekregen, die qua vormgeving wel met elkaar verbonden is. De website van participe Delft fungeert daarbij als een verzamelplaats.
Ook worden alle activiteiten zoals die door Participe Delft worden aangeboden weergegeven. Hierop kan per wijk worden gesorteerd op doelgroep en soort activiteit. Deze activiteiten worden geïmporteerd uit een externe database.

Screenshot homepage Participe Delft