Lumax Producties

Uitbreidingen en onderhoud

De website van Lumax Producties wordt uitgebreid en onderhouden.
Zo is er een restyling gedaan waarbij het geheel wat is opgefrist en meer in lijn met de gewenste uitstraling voor gebruikers. Dit is mede gedaan met twee fonts van Typekit, te weten Rooney en de Ratio.
Verder is er gewerkt aan een interactieve leeromgeving en de daarbij benodigde webshop. Hiervoor is in samenwerking met GoalGorilla een module ontwikkeld voor integratie met MoneyBird.