Nieuwe module: Link Title

Ik heb mijn eerste module gepubliceerd op http://drupal.org: Link Title. Deze module zorgt ervoor dat links in een tekst automatisch worden voorzien van een title-attribuut. Dat kan belangrijk zijn in verband met toegankelijkheid.
De waarde van het title-attribuut wordt bepaald aan de hand van de title-tag op de pagina waarnaar gelinkt wordt. Als er bijvoorbeeld een link naar drupal.org wordt gemaakt dan wordt de waarde van het title-attribuut “Drupal - Open Source CMS | drupal.org”. De module gaat er dus van uit dat de title-tag een zinnige, beschrijvende inhoud heeft. Dat is natuurlijk niet altijd het geval, maar als dat wel zo is, dan is de waarde van het title-attribuut groot.